UWAGA: Usługa zwrotów przesyłek dostępna jest jedynie po aktywacji
przez nadawcę / płatnika.

W przypadku informacji "Płatnik przesyłki nie wyraził zgody na zwrot towaru"
prosimy o kontakt z nadawcą.