Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Brexit

Uwaga - poniższa informacja jest cyklicznie aktualizowana. Najbardziej aktualne informacje znajdą Państwo na dole strony!

Brexit w DPDGroup

Co to jest Brexit?

Jest to proces opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej zapoczątkowany referendum w 2016 roku.

Co to oznacza dla naszych Klientów?

Wszystkie scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz rozważane modele późniejszego partnerstwa wiążą się ze zmianami w zasadach importu i exportu i dlatego najprawdopodobniej będą wymagały współpracy pomiędzy firmami a ich partnerami logistycznymi w zakresie dostosowania procedur i umów. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Państwu ogólnych informacji z tym związanych. W miarę postępu negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią dotyczących warunków opuszczenia Unii będziemy regularnie publikować aktualizacje i wskazówki.

Jakie działania podjęła DPD Group, której częścią jest DPD Polska?

DPD jest w trakcie intensywnych przygotowań organizacyjnych do Brexitu przewidzianego na 29 marca 2019. Nasz właściciel, DPDgroup, powołał specjalny zespół, który w porozumieniu z urzędnikami UE oraz doradcami ds. handlu i kwestii celnych opracowuje warianty strategii DPDgroup w zależności od ostatecznie wybranej przez Wielką Brytanię opcji wyjścia z UE.

Jakie dalsze działania podejmie DPD?

 • Deklarujemy pełne zaangażowanie w proces przygotowania do Brexitu zarówno od strony biznesowej jak i rozwiązań informatycznych ułatwiających proces odprawy celnej.
 • Będziemy regularnie publikować aktualizacje dla Klientów.
 • Uruchomimy specjalny kanał komunikacji dla naszych Klientów.

Eksport i import do/z Wielkiej Brytanii - zalecamy Klientom:

 • Analizę konieczności renegocjacji warunków handlowych ze swoimi kontrahentami z uwzględnieniem zmian w procedurach celnych oraz nowych kosztów transportu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.
 • Skorzystanie ze wsparcia DPD, która wdrożyła już środki mające uwzględnić procedury celne. Posiadamy świadectwo AEO w zakresie odpraw celnych i bezpieczeństwa, dzięki czemu jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi przesyłek eksportowych naszych klientów do Europy i do Wielkiej Brytanii.

Umowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE, regulująca warunki Brexitu, jest gotowa. Jej ratyfikacja zależy od przyjęcia jej przez parlament UK.

Od wyniku głosowania zależą dalsze działania grupy DPD mające na celu dostosowanie procesu transportowego do wymogów nowego statusu prawnego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Aktualizacja 1 marca 2019 r.

DPDgroup przygotowuje się do Brexitu zakładając, że nastąpi ono z dniem 29.03.2019, mimo braku konkretnej decyzji ze strony rządu brytyjskiego.

Dokładamy wszelkich starań, aby na czas dostosować nasze systemy do nowych warunków prawnych i celnych, w tym do konieczności przeprowadzania odpraw celnych dla paczek eksportowych. Proces ten jest już znany tym z Państwa, którzy korzystają z usług DPD w krajach poza Unią Europejską. Pragniemy podkreślić, że poprawne przeprocesowanie paczek w odprawie celnej wymaga dodatkowych danych. W związku z tym, oprócz podstawowych danych adresowych, niezbędne będzie podanie:

 • adresu email i numeru telefonu Odbiorcy;
 • opisu towaru w języku polskim i angielskim;
 • wartości towarów;
 • kraju pochodzenia;
 • kodu taryfy celnej*;
 • adresu oraz numeru EORI** nadawcy w Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii;
 • oraz dołączenie faktury handlowej lub faktury pro forma.

Aplikacja DPDOnline zostanie rozbudowana o nowy moduł, zawierający pola wymagające uzupełnienia powyższymi danymi. W najbliższym czasie przekażemy szczegółowe instrukcje na temat korzystania z modułu odprawy celnej oraz pozostałe istotne informacje.

*Kod taryfy celnej

Taryfa celna to wykaz wszystkich towarów wraz z przypisanymi do niej stawkami celnymi. Podajemy Państwu przydatny link pod którym, mogą Państwo sprawdzić kody taryfy celnej wysyłanych towarów. Zachęcamy do zapoznania się z nim już teraz. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

**Czym jest numer EORI?

System EORI powstał 1 lipca 2009 r. W UE, numer EORI jest nadawany importerom i eksporterom przez krajowe organy celne. Służy do obsługi deklaracji celnych i odprawy celnej towarów importowanych i eksportowanych z/do krajów znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.

Aktualizacja - 8 kwietnia 2019 r.

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przygotowań DPDgroup do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W chwili obecnej nie ma wiążącej informacji kiedy ani w jaki sposób to się stanie. DPDGroup śledzi rozwój wydarzeń i przygotowuje się na każdy scenariusz.

Jeżeli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, do paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii konieczna będzie odprawa celna.

W takiej sytuacji w aplikacjach, których używają Państwo do tworzenia przesyłek (takich jak DPD Online czy Webserwisy API), włączone zostaną nowe moduły, zawierające pola konieczne do odprawy celnej.

Dodatkowo – w celu odprawy eksportowej z Polski do Wielkiej Brytanii niezbędne będzie upoważnienie agencji celnej DPD Holandia. Takie upoważnienie będzie miało roczny termin ważności i należy je podpisać zgodnie z reprezentacją KRS. Odpowiedni dokument będzie dostępny u Państwa opiekuna handlowego (przypominamy, że mogą Państwo sprawdzić, kto pełnię tę rolę pod adresem https://www.dpd.com.pl/opiekun ).

W przypadku konieczności odprawy celnej do każdej paczki należy dołączyć dokumenty potwierdzające wartość eksportowanych towarów w formie papierowej (faktura handlowa lub faktura proforma). Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych. Skan faktury powinien zostać załączony w elektronicznym formularzu Odprawa celna w wyżej wymienionych aplikacjach, w których tworzą Państwo przesyłki.

Zgodnie z wymogami HM Revenue & Customs (HMRC) wysyłający paczki do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 GBP musi uzyskać numer Import Vat Number. Numer ten będzie służył do rozliczania VAT w imporcie do Wielkiej Brytanii przez nadawcę paczki.

Import Vat Number można uzyskać na stronie HMRC pod adresem: https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers 

UWAGA!

 • W przypadku braku danych celnych przesyłka może zostać wstrzymana i zwrócona do nadawcy.
 • Klient/Nadawca jest odpowiedzialny za dane przekazane do odprawy celnej.
 • Szczególną rolę w procesie transportu będą pełniły dane kontaktowe odbiorców (e-mail i telefon), ponieważ informacja o opłatach celno-podatkowych zostanie skierowana właśnie przez te kanały komunikacji. Numer telefonu musi być numerem lokalnym Wielkiej Brytanii i powinien być numerem komórkowym.