Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Działalność Fundacji DPD Polska

Akcja CIACHO

Fudacja DPD - Akcja Ciacho

20 listopada 2017 odbyła się zbiórka publiczna „Akcja ciacho”, przeprowadzona zgodnie z celami statutowymi Fundacji DPD Polska. Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dla chorych dzieci Kurierów i Podwykonawców DPD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Fundację DPD Polska w sprawach indywidualnych.

Zbiórka "AKCJA "CIACHO" - POMOC DLA CHORYCH DZIECI" została zarejestrowana w MSWIA pod numerem 2017/4879/OR. Sprawozdanie ze zbiórki oraz z rozdysponowania środków zostaną opublikowane w ustawowych terminach na portalu zbiorki.gov.pl