Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Kontakt

INFORMACJA PRAWNA

Fundacja DPD Polska z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000699678, NIP 522-310-30-53

KONTAKT

Fundacja_DPD(małpa)dpd.com.pl

NUMER KONTA

ING Bank Slaski S.A.

PL 21 1050 0086 1000 0090 3135 9426

Waluta rachunku: PLN