Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Witamy na stronie Fundacji DPD Polska!

Misją Fundacji jest okazywanie wsparcia przede wszystkim Kurierom i Współpracownikom DPD Polska lub ich rodzinom, m.in. poprzez organizowanie pomocy społecznej i charytatywnej.

Cele i zasady działania Fundacji DPD Polska opisuje jej statut dostępny w KRS i w siedzibie Fundacji.

Fundacja pozyskuje środki na m.in. ze zbiórek publicznych, darowizn od osób prawnych i fizycznych, świadczeń Fundatora.

Działalność Fundacji DPD Polska podlega przepisom ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.