Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Szkolenia i rozwój

Jesteśmy firmą, która poprzez rozmaite projekty wspiera pasje naszych Pracowników oraz daje możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji. Zapewniamy rozwój jednostki poprzez realizację indywidualnych potrzeb Pracowników. Podczas oceny rocznej, którą objęci są wszyscy Pracownicy oddziałów macierzystych, budujemy Plany Rozwoju Indywidualnego.

Wspieramy podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników, korzystając z różnorodnych form rozwoju. Poza tradycyjnymi szkoleniami i warsztatami, dajemy im również możliwość inspirującej pracy w ramach międzydziałowych oraz międzyoddziałowych projektów, organizujemy czasowe przeniesienia do realizacji innych zadań, współfinansujemy studia, kursy, konferencje. Obecnie realizujemy dwa kompleksowe programy rozwojowe spójne ze strategią firmy, mające na celu wsparcie realizacji jej celów biznesowych:

"Akademia Wiedzy" - program szkoleń dla naszych Pracowników, Współpracowników, Zleceniobiorców i Partnerów, którego głównym założeniem jest wewnętrzna wymiana wiedzy i doświadczeń. Zakres tematyczny Akademii jest bardzo bogaty i dotyczy niemalże wszystkich obszarów działalności naszej firmy. Program został w całości przygotowany i realizowany przez naszych Pracowników, którzy będąc ekspertami w swoich dziedzinach, stali się trenerami i dzielą się swoją wiedzą.

Dajemy wszystkim naszym Pracownikom możliwość aplikowania w drodze rekrutacji wewnętrznych w ramach firmy w kraju oraz całej Grupy GeoPost, a co za tym idzie, rozwoju na nowych stanowiskach pracy.