Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Firma DPD

samo06

Od samego początku wyróżnia nas przyjazne podejście do klienta i znajomość specyfiki polskiego rynku. Wiemy, że dla naszych Klientów liczy się przede wszystkim terminowość doręczania przesyłek, ale także elastyczność obsługi oraz wygoda i prostota rozwiązań. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze osiągamy standardy operacyjne zapewniające doskonałą sprawność procesów logistycznych.

Informacje rejestrowe

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368
NIP: 526-020-41-10,
REGON: 012026421,
kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PL