Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

-- 1_column_1_row.html.twig

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR w DPD

Kliknij i zobacz certyfikat offsetowy CO2 DPDgroup za rok 2015

Chcemy być odpowiedzialnym partnerem dla konsumentów, klientów biznesowych oraz dla społeczności. DrivingChange™ to nasze zobowiązanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest to podejście pragmatyczne – koncentrujemy się na obszarach, które są związane z naszą działalnością i mamy na nie realny wpływ.

Neutralni dla środowiska
Doręczamy paczki w sposób neutralny dla środowiska bez dodatkowych kosztów dla Klienta - dowiedz się więcej

DPDgroup jest partnerem projektu offsetowego Green Binders w Warszawie zrealizowanego we współpracy z firmą ECOACT polegającego na wykorzystywaniu  odpadów węglowych z elektrociepłowni do produkcji nawierzchni dróg.

Przyjazna logistyka miejska
Poprawiamy jakość życia w miastach oferując nowe możliwości doręczeń. Zmniejszamy w ten sposób ruch kołowy i lokalnie redukujemy zanieczyszczenie powietrza - dowiedz się więcej

Innowacyjna przedsiębiorczość
Promujemy postawę przedsiębiorczości w firmie i poza nią - dowiedz się więcej

Bliżej społeczności
Chcemy wpierać lokalne społeczności - dowiedz się więcej

Najważniejsze inicjatywy społeczne w DPD Polska

 • "Kierunek Samodzielność" - unikalny program ułatwiający podopiecznym TND stojącym u progu dorosłości usamodzielnienie i zawodowy start; powołany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom i z udziałem Franklin Covey Edukacja (2016)
 • "List do świętego Mikołaja" we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom (2016, 2015) – akcja na rzecz 160 dzieci z 10 domów dziecka
 • Partnerstwo logistyczne akcji "ReZimy Dobrem", z której całkowity dochód został przeznaczony przez pomysłodawcę akcji, youtubera Rezigiusza, na budowę integracyjnego placu zabaw przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (2016).
 • Partnerstwo logistyczne "Zakręconej Akcji" organizowanej przez Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia – wykonywanie przewozów nakrętek do zakładów recyklingu (2016, 2015)
 • Partnerstwo logistyczne dla konkursu naukowego i festiwalu E(x)plory organizowanych przez Fundację Nowych Technologii; DPD jako fundator jednej z nagród (2016)
 • "DPD Wspiera to" (2016) – promowanie innowacyjności we współpracy z platformą crowdfundingową wspieram.to (2016, beneficjentem projektu jest m.in. Fundacja Uniwersytet Dzieci).
 • "Zobaczyć morze" (2016, 2015, 2014) – sponsorowanie integracyjnego rejsu morskiego dla osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiającego podnoszenie kompetencji życiowych osób niepełnosprawnych
 • "Uphill Race" (2016, 2015) – sponsoring prestiżowego amatorskiego wyścigu kolarstwa górskiego i promowanie aktywnego trybu życia
 • Współpraca z firmą Efektum w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • Wsparcie dla amatorskich klubów sportowych zlokalizowanych w miejscach, w których DPD prowadzi działalność
 • Lokalne wsparcie dla akcji Latarnik Polski Cyfrowej nakierowanej na podnoszenie umiejętności obsługi komputerów m.in. w grupie wiekowej 50+ (2016, 2015)
 • Partnerstwo logistyczne festiwalu filmowego Regiofun organizowanego przez Instytut Sztuki Filmowej Silesia (2016, 2015, 2014)
 • Sponsorowanie Olimpiady Logistycznej, najważniejszego branżowego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych (2017, 2016, 2015)
 • Złoty partner Warszawskich Dni Logistyki organizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie (2016, 2015)