Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Społeczna odpowiedzialność DPD Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu w DPD Polska

Chcemy być odpowiedzialnym partnerem dla konsumentów, klientów biznesowych oraz dla społeczności. DrivingChange™ to nasze zobowiązanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to podejście pragmatyczne – koncentrujemy się na obszarach, które są związane z naszą działalnością i mamy na nie realny wpływ..

Kliknij poniżej i dowiedz się więcej!

Neutralni dla środowiska

Przyjazna logistyka miejska

Innowacyjna przedsiębiorczość

Bliżej społeczności

Najważniejsze inicjatywy społeczne w DPD Polska