Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Społeczna odpowiedzialność DPD Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu w DPD Polska

DPDgroup podjęła zobowiązanie UN Global Compact, sformułowanego przez ONZ, na które składa się 9 zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. Ambicje DPDgroup, nazywane Driving Change, oscylują wokół czterech priorytetów, ściśle powiązanych z naszą działalnością, tych, na które mamy realny wpływ.

Dotyczą one redukcji emisji CO2 i przyjaznej logistyki miejskiej. Jako odpowiedzialny i zrównoważony gracz wspieramy też innowacyjną przedsiębiorczość, wprowadzając rozwiązania, które wpływają na efektywność naszych operacji i jednoczesną poprawę warunków życia w centrach miast. Poszukujemy nowych technologii i lokalnych narzędzi, aby zaoferować konsumentom elastyczne, przyjazne i wygodne usługi. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, tam, gdzie mieszkamy i pracujemy.

Przeczytaj nasz raport dotyczący całości działań CSR w DPDgroup oraz DPD Polska - raport CSR w DPDGroup 2017.

Przeczytaj nasz raport dotyczący całości działań CSR w DPDgroup oraz DPD Polska - raport CSR w DPDGroup 2018.

Dowiedz się jak realizujemy hasło "Przyjazna logistyka miejska" - raport Przyjazna Logistyka Miejska.

Kliknij poniżej i dowiedz się więcej!

Neutralni dla środowiska

Przyjazna logistyka miejska

Innowacyjna przedsiębiorczość

Bliżej społeczności

Najważniejsze inicjatywy społeczne w DPD Polska