Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Certyfikat EcoAct

Ambicje DPDgroup oscylują wokół czterech priorytetów ściśle powiązanych z naszą działalnością i na które mamy bezpośredni wpływ, na przykład dotyczących redukcji emisji CO2. Dzięki wsparciu różnych programów nasze cele założone na rok 2020 zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem. 

Niniejszy certyfikat EcoAct potwierdza zrealizowanie celów kompensacji CO2 przez DPDgroup.

(kliknij aby pobrać certyfikat w wysokiej jakości)

Certyfikat ekologiczny DPD DPDGroup