Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Najważniejsze inicjatywy społeczne w DPD Polska

Przeczytaj raport dotyczący CSR w DPDGroup i DPD Polska - raport CSR 2017.

 • Fundacja DPD Polska - działania na rzecz pomocy społecznej kurierom, przewoźnikom, kierowcom LNH i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • DKMS - akcja rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych we wszystkich jednostkach DPD Polska (2019)
 • Cała Polska Czyta Dzieciom – partnerstwo logistyczne z Fundacją ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych w miejscach, w których DPD prowadzi działalność (trzecia edycja w 2019 r, prawie 30 inicjatyw ze wsparciem DPD Polska)
 • "Kierunek Samodzielność" - unikalny program ułatwiający podopiecznym TND stojącym u progu dorosłości usamodzielnienie i zawodowy start; powołany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom (2019, 2018, 2017, 2016)
 • Partnerstwo logistyczne dla konkursu naukowego i festiwalu E(x)plory organizowanych przez Fundację Nowych Technologii; DPD jako fundator jednej z nagród (2019, 2018, 2017, 2016)
 • "List do świętego Mikołaja" we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom (2018, 2017, 2016, 2015) – akcja na rzecz 160 dzieci z 10 domów dziecka
 • "Zobaczyć morze" (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) – sponsorowanie integracyjnego rejsu morskiego dla osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiającego podnoszenie kompetencji życiowych osób niepełnosprawnych
 • Partnerstwo logistyczne "Zakręconej Akcji" organizowanej przez Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia – wykonywanie przewozów nakrętek do zakładów recyklingu (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
 • "Uphill Race" (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) – sponsoring prestiżowego amatorskiego wyścigu kolarstwa górskiego i promowanie aktywnego trybu życia
 • Sponsorowanie Olimpiady Logistycznej, najważniejszego branżowego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
 • Złoty partner Warszawskich Dni Logistyki organizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie (2019, 2018,2017, 2016, 2015)
 • Lokalne wsparcie dla akcji Latarnik Polski Cyfrowej nakierowanej na podnoszenie umiejętności obsługi komputerów m.in. w grupie wiekowej 50+ (2016, 2015)
 • Partnerstwo logistyczne festiwalu filmowego Regiofun organizowanego przez Instytut Sztuki Filmowej Silesia (2016, 2015, 2014)
 • Partnerstwo logistyczne akcji "ReZimy Dobrem", z której całkowity dochód został przeznaczony przez pomysłodawcę akcji, youtubera Rezigiusza, na budowę integracyjnego placu zabaw przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (2016).
 • "DPD Wspiera to" (2017, 2016) – promowanie innowacyjności we współpracy z platformą crowdfundingową wspieram.to (2016, beneficjentem projektu jest m.in. Fundacja Uniwersytet Dzieci).
 • Współpraca z firmą Efektum w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • Przewozy solidarnościowe, m.in. dla Banków Żywności i Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej.