Your delivery experts.

landing_page.html.twig

- 3zoneslayout3.html.twig

Usługi specjalne DPD

sort02

DPD Polska od początku swojego istnienia stawiało na elastyczność oraz na usługi o „wartości dodanej”, indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta.Takie podejście zaowocowało powstaniem pakietu usług specjalnych, które mogą sprostać wszelkim zadaniom stawianym w obszarze logistyki, transportu oraz obsługi magazynowej.

Jest to usługa kierowana zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw jak również do dużych firm z branż takich jak telekomunikacja, czy bankowość.

Uczestniczymy i współpracujemy w tworzeniu złożonych projektów logistycznych, których kluczowymi elementami są jednocześnie magazynowanie, konfekcjonowanie różnych elementów przesyłki, pakowanie, wystawienie dokumentów w imieniu Klienta oraz masowa dystrybucja z dostawą na następny dzień roboczy. Wszystkie dobra powierzone DPD Polska są objęte ubezpieczeniem.

W całej Polsce posiadamy wyspecjalizowane magazyny, oraz zasoby doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny logistyki.

Dedykowany system informatyczny umożliwia m.in. dopasowanie się do standardów systemowych Klienta, elastyczne zarządzanie towarem oraz przejrzyste raportowanie.

Korzyści dla Klientów są oczywiste:

  • Zmniejszenie kosztów stałych na rzecz zmiennych (magazynowanie, konfekcjonowanie, ubezpieczenie, dystrybucja)
  • Zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń i zaginięć towaru
  • Efektywne zarządzenie stanami magazynowymi
  • Przeniesienie zarządzania procesem na wyspecjalizowaną jednostkę

Wysoce wykwalifikowany i doświadczony zespół oraz nowoczesna infrastruktura gwarantują powodzenie każdego przedsięwzięcia. Usługa spotkała się już z uznaniem wielu znanych na polskim rynku firm.